Návštěva Soluně a přejezd Bulharska


Na makedonsko-řeckých hranicích.


Kaple na nádraží v Soluni.


Na trhu v Soluni.


Balkánský sýr na trhu v Soluni.


Bíla věž v Soluni.


Nocleh v katakombách v Soluni.


Na stopu na okraji Soluně.


Bulharský pár, který mě svezl ze Soluně do Sofie.


V Sofii na konci října sněžilo.


Ze zasněžené Sofie mě svezl Hristo.


Nocleh zdarma v otevřené pokoji tureckého motorestu.


Pohled z okna z pokoje tureckého motorestu.


Na cestě Bulharskem k hranici s Tureckem.


Zbývající kilometr na bulharsko-turecké hranice jsem šel pěšky.


Železnice vedoucí mezi Bulharskem a Tureckem.